ES projektai

ES projektai - image001 | Alnitransa

UAB „Progressus Group įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Inovatyvių vandeniui pralaidžių dangų sukūrimas

UAB „Progressus Group” įkurta 2005 m. UAB Progressus Group – tai statybinėmis medžiagomis prekiaujanti ir nuolat ieškanti racionalių sprendimų įmonė. Pagrindiniai įmonės principai -  įgyvendinti klientų lūkesčius, laikantis aukščiausios kokybės ir išskirtinumo. Pastarųjų metu patirtis parodė, kad esamos ir naujos vandens surinkimo, nuvedimo sistemos neužtikrina efektyvaus vandens nuvedimo, todėl stiprių liūčių metu arba tiesiog ilgesnį laiko tarpą lyjant lietui yra užpilamos miestų gatvės, didelių nepatogumų patiria ne tik didesnių, bet ir rajoninių miestelių gyventojai. Be to vandens nuvedimo sistemų įrengimą riboja jau esantys pastatai, kitos konstrukcijos. Šlapia kelio danga taip pat stipriai įtakoje automobilių eismo saugumą, ypač šaltuoju metų laiku. Vykdydami projektą kartu su partneriu, kuris turi didelę patirtį įrenginėjant įvairias kelio konstrukcijas bei kompetentingus specialistus, pateiksime rinkai naujus, inovatyvius sprendimus, kurie užtikrins patikimą ir efektyvų vandens pašalinimą nuo dangos paviršiaus. Šių dangų išskirtinis faktorius yra tai, kad nereikės įrenginėti sudėtingos vandens surinkimo ir nuvedimo infrastruktūros. Projektas prisideda prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslų ir veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos” įgyvendinimo. Projektas prisidės prie tyrėjų gebėjimų stiprinimo, ūkio konkurencingumo didinimo, projekto rezultatai prisidės prie ekonomikos augimo visame Baltijos jūros regiono kontekste.

UAB „Progressus Group” projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas”, projekto numeris  01.2.1-LVPA-K-856-01-0153.

  • Projekto tikslas - padidinti įmonės inovacinį potencialą, sukuriant vandeniui pralaidžias dangos konstrukcijas nedidelės apkrovos keliams.
  • Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta  360.354,65 Eur investicijų suma.
  • Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.
  • Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete https://progressusgroup.lt/